Limburgsche Bankvereeniging NV, Bewijs van gewoon aandeel, 250 Gulden, 10 Maart 1925

Grade Description Price
VF € 75.00

CollectWeb number

B1982LIMAAS0001

Product attributes

Country:

Netherlands

State/Province:

Limburg

City/Town/Place:

Maastricht

Company/Issuer:

Limburgsche Bankvereeniging NV

Security type:

Bewijs van gewoon aandeel

Value:

250 Gulden

Date/Year:

10 maart 1925

KB:

1 Oktober 1972, No. 11

Established:

14 Oktober 1872

Printer:

Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem

Size (LxH mm):

316 x 231 mm

Description

De NV Limburgsche Bankvereeniging te Maastricht werd opgericht op 25 februari 1925 via een statutenwijziging van de E. Philips & Co's Bank te Maastricht. Ook het filiaal Maastricht van de Banque Centrale du Limbourg, Meuse et Campine werd deel van de nieuwe vennootschap. Statutair doel was [..] het verleenen van krediet en verder de uitoefening van alle zaken, welke behooren tot het bankiers-, kassiers- en effectenbedrijf, in den ruimsten zin van het woord, zoomede het deelnemen in instellingen van gelijksoortigen aard . Het maatschappelijk kapitaal bedroeg ƒ 5.000.000,-, verdeeld in 20 preferente aandelen op naam van ƒ 1000,- en 19920 gewone aandelen aan toonder van ƒ 250,-. Op 20 juni 1932 besloot de vergadering van aandeelhouders tot tussentijdse ontbinding en liquidatie van de vennootschap. De zaken werden voortgezet door de NV Geldersche Credietvereeniging te Arnhem in haar Limburgse kantoren; de GCV stelde zich tevens garant voor het tegoed van alle crediteuren en deposanten. In 1939 was de financiële liquidatie geheel afgerond. De NHM werd in 1939 aangewezen als vereffenaar van enkele resterende trusteezaken, waaronder het beheer van zekere onroerende goederen in Duitsland.(Bron: Nationaal Archief)

  • Reliable experts.
  • Selling without worries.
  • Buying with peace of mind.
  • Excellent service.